REFERENCIE

Arboristika - Profesionálna starostlivosť o stromy - Ošetrovanie všetkých druhov a vekových kategórií stromov až po komplikovaný výrub havarijných stromov pomocou stromolezeckých techník
Zvolen - Komplexná revitalizácia trávnika vrátane pieskovania, vertikutácie, prevzdušnenia a úpravy závlahy
Banská Bystrica - Návrh a realizácia jazierka s vodnou kaskádou zakomponovanou do skalky prírodného rázu
Kremnica - Vybudovanie záhrady na svahu so zakomponovaním vodnej kaskády vrátane vodopádu a jazierka
Banská Bystrica - Hronsek - Rekonštrukcia záhrady, trávnika a jazierka + dosadba rastlín
Banská Bystrica - Návrh a realizácia okolia rodinného domu vrátane vybudovania prírodnej skalky so zakomponovaním potôčika a jazierka
Zvolen - Prestavba a revitalizácia záhrady pri rodinnom dome vrátane úpravy vodných pomerov (melioračné úpravy), presadba rastlín, úprava sklonov záhrady, rekonštrukcia jazierka vrátane výmeny vodnej techniky
Česká Republika - Brno - Velatice - Prestavba nefunkčného bazénu pri rodinnom dome na fontánu a komplexná rekonštrukcia záhrady
Banská Bystrica - Návrh a realizácia záhrady pri rodinnom dome
Partizánske - Kolačno - Rekonštrukcia jazierka a jeho celková asanácia
Liptovský Hrádok - Návrh a realizácia jazierka zakomponovaného do skalky vrátane rekonštrukcie a prestavby záhrady
Česká Rrepublika - Brno - Velatice - Komplexná rekonštrukcia ovocného sadu, vrátane rezu zanedbaných ovocných drevín
Banská Bystrica - Návrh a realizácia záhrady pri rodinnom dome vrátane suchých múrikov a závlahy
Kvetoslavov - Prestavba časti záhrady - rez a presadba okrasných drevín a ruží, vybudovanie skalky
Nemce - Návrh a realizácia záhrady pri rodinnom dome s vybudovaním jazierka (vrátane filtračného systému) a vodnej kaskády zakomponovanej do skalky
Ondrašová - Návrh a realizácia jazierka s kaskádou vrátane vodnej filtrácie a podvodného osvetlenia
Česká Republika - Ostrava - Realizácia kúpacieho jazierka s vodnou kaskádou vrátane podvodného osvetlenia a filtračného systému
Bojnice - Komplexná rekonštrukcia jazera vrátane úpravy pobrežných zón dosadby vodných a močiarnych rastlín vrátane úpravy biologickej rovnováhy jazera
Bobrovec - Návrh a realizácia okolia rodinného penziónu
Zvolen - Návrh s realizáciou kúpacieho jazierka a časti záhrady pri rodinnom dome
Klenovec - Návrh rekonštrukcie a rekonštrukcia jazera na kúpanie
Šalková - Rekonštrukcia a prestavba skalky
Uhorská Ves - Komplexný návrh a realizácia záhrady pri rodinnnom dome
Košice - Návrh a realizácia Biobazénu

 

realgarden@realgarden.sk, info@realgarden.sk, mobil: +421 (0)902 261 302

Copyright © 2013 realgarden.sk. Všetky práva vyhradené.