Celoročná a individuálna odborná starostlivos o záhradu

Zabezpečujeme celoročné a individuálne údržby záhrad a ich častí ako sú vodné plochy (jazierka, potôčiky, vodopády), skalky, trávniky, trvalkové záhony, výsadby krov a drevín.

Celoročná údržba zahŕňa komplexnú starostlivos o záhradu alebo jej čas v priebehu celého roku, ako napr. zazimovanie rastlín, odstránenie zazimovania, chemické postreky, hnojenie, tvarovanie kríkov a stromov, rez ovocných stromov, údržba trávnikov, odstránenie suchých a vymrznutých častí rastlín.

Zabezpečujeme individuálne údržby záhrad na požiadanie zákazníka, jednorázové údržby celej záhrady alebo jej časti v dohodnutom čase.

 

realgarden@realgarden.sk, info@realgarden.sk, mobil: +421 (0)902 261 302

Copyright Š 2013 realgarden.sk. Všetky práva vyhradené.