Realizácia vysievaných a kobercových trávnikov

Ponúkame Vám realizáciu vysievaných alebo predpestovaných kobercových trávnikov. Pri vysievaných trávnikoch Vám zaistíme optimálne zloženie trávnej zmesi pre Vašu záhradu a spôsob jej využitia. Nezakladáme len tzv. reprezentačné trávniky anglického typu, ale realizujeme i osiatie prírodných lúk, suchých stanovíšť, extrémne namáhaných plôch špeciálnymi zmesami osív. Pokiaľ nechcete na svoj trávnik čakať, položíme pre Vás predpestovaný trávny koberec, umožňujúci takmer okamžité využitie plochy. Môžete teda ráno odísť z domu bez okolitého trávnika a večer si už môžete ľahnúť do vlastného dokonalého trávnika. Zabezpečujeme tiež stabilizáciu a spevňovanie svahov, chodníkov, príjazdových ciest, parkovísk zatrávňovacími doskami, ktoré Vám zabezpečia husté trávnaté plochy aj na tých najextrémnejších polohách.

 

realgarden@realgarden.sk, info@realgarden.sk, mobil: +421 (0)902 261 302

Copyright © 2013 realgarden.sk. Všetky práva vyhradené.